Skip to navigation Skip to sub-navigation Skip to content

People

Chunhui Xu

Chunhui Xu

Ph.D. Candidate, Informatics

cx9p9@mizzou.edu

2017

MusiteDeep: A deep-learning framework for general and kinase-specific phosphorylation site prediction. Wang D, Zeng S, Xu C, Qiu W, Liang Y, Joshi T, Xu D. Bioinformatics; 33(24):3909-3916.

Date published: December 15, 2017
Featured in this article: Duolin Wang, Shuai Zeng, Chunhui Xu, Trupti Joshi, Dong Xu.

Go to article...